Gaśnice samochodowe

gru31

Gaśnice samochodowe

Bezpieczeństwo pożarowe to bardzo ważny element przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności. Dlatego tak ważne jest edukowanie pracowników w kwestii zasad przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, ale przede wszystkim nauka praktycznego wykorzystania sprzętu gaśniczego, aby umieć usunąć powstałe w miejscu pracy zagrożenia.

gru  31